PDF Yazdır e-Posta
Mahmut BAL tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 06 Şubat 2012 12:25

ÇİFTÇİ MEKTUBU : 2011 /01

5996  VETERİNER HİZMETLERİ , BİTKİ SAĞLIĞI , GIDA VE YEM KANUNU’NUN 

HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİNE GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER 

 

Yeni kanun gereğince Yetiştiricilerimize bildirim yapma görevi getirilmiş olup , Yetiştiricilerimizin bilinçlendirilmesi ve herhangi bir mağduriyete uğramaması için aşağıda yazılı hususlara hassasiyetle riayet etmesi gerekmektedir ;

 

*Yetiştiriciler işletmelerindeki her türlü hayvan hareketlerini (doğum, ölüm , ihtiyaca binaen yapılan kesimler, kurbanlık kesimler ve nakil edilenler) 7 gün içinde ilgililere (İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine) bildirmekle yükümlüdürler.

 

*Yeni doğan buzağılar en fazla 20 gün içinde kaydı yapılmaktadır. Bu nedenle yeni doğan buzağıları 20 gününü doldurmadan ilgililere bildirilmesi gerekmektedir. 20 gününü geçen Büyükbaş Hayvanların sisteme kaydı yapılmayacaktır. 

 

*Yetiştiricilerimizin İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez tekrarlanan ŞAP aşılaması çalışması sırasında işletmelerine gelen görevli personele her türlü kolaylığı sağlamak ve aşılarını yaptırmak zorundadırlar. Bu husus diğer aşılama ve küpeleme çalışmaları için de geçerlidir.

 

*Küpesiz ve Aşısız hayvanların sevki, alım-satımı ile mezbahalarda kesimi kesinlikle yapılmayacaktır.  İlgili kanun gereğince Küpesiz ve Aşısız hayvan alım-satımı yapanlar ile kendi hayvanlarını tanımlatmayan (küpe taktırmayan) yetiştiricilere ciddi cezalar getirilmiş olup, bu cezalarla ilgili açıklama aşağıda yapılmıştır.

 

*Küçükbaş (Koyun-Keçi) hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerimiz de hayvanlarını küpeleterek kayıt altına almak , programlanan aşılarını yaptırmak zorundadırlar. Aynı  şekilde kaydı olmayan ve aşılatılmayan küçükbaş hayvanların da sevki, alım-satımı ve kesimi yasaklanmıştır.

 

Hayvan sahibi, işletme veya işletmelerinin tescil ettirilmesini ve tescil edilen işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmalarını sağlamak, doğum, ölüm, kesim, zorunlu kesimleri ile işletmelerine ve işletmelerinden olacak tüm koyun ve keçi türü hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak ve bunları ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirmek, işletmede ölen veya kesilen hayvanların kulak küpelerini il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek, işletmelerinin kontrolünde yetkililerce talep edilmesi halinde son üç yıl içerisinde sorumlu olduğu hayvanlara ilişkin orijin, kimliklendirme, varış yeri, yetiştirdiği, naklettiği, pazarladığı veya kesimi yapılan hayvanlara ilişkin bilgileri sunmak ve incelenmesinde denetçilere yardımcı olmak, işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak, düşen kulak küpelerini il/ilçe müdürlüğüne bildirmek ve bu Yönetmeliğin hayvan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.

 

Kayıtlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekilde, il/ilçe müdürlüğünün talebi halinde ibraz edilmek üzere yazılı veya bilgisayar veri tabanında en az üç yıl muhafaza edilir.

 

Hayvan sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı yerine getirmesinden, vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.

 

Alıcı ve satıcılar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aldıkları veya sattıkları koyun ve keçi türü hayvanların hayvan sağlığı ve refahı ile alım ve satımlarına ilişkin gerekli bildirimleri bildirim süresi içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür.

Kurban amacıyla hayvan alan ve bu hayvanı kesen alıcıların bildirim yapması zorunlu değildir.

 

*Kedi-Köpeği olan yetiştiricilerimizin bu hayvanlarını KUDUZ hastalığına karşı aşılatması gerekmektedir. Aşılar ücretsiz olarak köye gelen ekiplerimizce yapılmaktadır.

 

*Sığır cinsi hayvanların ilçe içi nakillerinde hayvan pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İl veya ilçeler arası sevklerinde, işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir.

 

İlçe içi nakillerde hayvan pasaportlarının arka yüzü, çıkış işletmesinin idari olarak bağlı bulunduğu yerin köy muhtarlığı, belediye başkanlığı, il/ilçe müdürlüğü veya hayvan pazarı/borsası yetkililerince mühürlenip onaylanır.

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanların sevkine izin verilmez.

 

*Koyun ve keçi türü hayvanların ilçe içi nakillerinde, çıkış işletmesinin idari olarak bağlı bulunduğu yerin köy muhtarlığı, belediye başkanlığı, il/ilçe müdürlüğü veya hayvan pazarı/borsası yetkililerince mühürlenip onaylanmış nakil belgesinin nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İl veya ilçeler arası sevklerinde, işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir.

 

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış koyun ve keçi türü hayvanların sevkine izin verilmez.

 

* Tanımlattırılmamış (küpelenmemiş) sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm masrafları hayvan sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir  ve etler sahibine teslim edilir.

 

*Arıların ilçe içi nakillerinde Bakanlık veri tabanından alınmış, işletme tescil belgesinin bulundurulması zorunludur.

 

Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka il veya ilçelere sevk ederken, işletme tescil belgesi ile veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, ilk hareket sırasında il/ilçe müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık raporuna eklenen ve örneği Bakanlıkça belirlenen vize belgesi, arıların gittikleri yerdeki il/ilçe müdürlüklerinde resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra onaylanır. Vize belgesinde adı geçmeyen bir yere arıların sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki veteriner sağlık raporuna istinaden yeni bir veteriner sağlık raporu düzenlenir.

 

İlaçlama ve benzeri mücbir sebeplerle il içi hareketlerde vize işlemi aranmaz. Bu durumda nakil sonrasında ilgili il veya ilçe müdürlüğüne bilgi verilir.

Share/Save/Bookmark
Son Güncelleme: Pazartesi, 06 Şubat 2012 13:24